Vanliga frågor

Vad är moduler?

Volymelement tillverkade industriellt som färdiga rum med standardiserade gränssnitt för att i valfria konstellationer bilda individuellt utformade huskroppar. Modulerna bildas av golv-, vägg- och takelement, som sätts ihop och färdigställs med ytskikt, fast inredning och installationer på fabrik. Modulerna transporteras på lastbil till byggplatsen där de lyfts på plats och monteras ihop på en förberedd grund.

Vad menas med flyttbara byggnader?

Byggnader uppförda med moduler eller volymelement, vilket bland annat innebär kort byggtid och möjliggör framtida flyttning av byggnaden med små insatser.

Vad är en moduluppställning?

En temporär flyttbar byggnad uppförd med standardiserade moduler valfritt placerade intill och i förekommande fall på varandra.

Vad är operationell leasing?

Hyresförhållande där ägarfunktionerna i allt väsentligt åvilar leasegivaren. Egendomen betraktas som tillgång i leasegivarens balansräkning. Operationell leasing förutsätter att eventuellt framtida köp sker till marknadsvärde och att leasetagaren inte på något sätt eliminerar den finansiella risken för leasegivaren.

Vad menar ni med kataloghus?

Produktprogram för yrkesbyggnader med egenutvecklade flyttbara byggnader som utnyttjar modulteknikens kostnadsfördelar utan att ge avkall på byggnadens kvalitet och standard.

Gå till toppen av sidan