Arkiv Finansiella rapporter

Samtliga årsredovisningar från 2009 och framåt är uppställda i enlighet med IFRS.

Tidigare årsredovisningar är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Senaste årsredovisning

Årsredovisning

Arkiv

Delårsrapport

Arkiv
Gå till toppen av sidan