Nordic Modular lanserar Sveriges första handelssajt för flyttbara hus

Nordic Modular, en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ), startar handelssajten ModulTorget.se, som först i Sverige inom begagnade modulbyggnader, eller flyttbara hus. På ModulTorget.se kan företag och organisationer hitta byggnader för sina ändamål och även kunna lägga upp egna objekt till försäljning. 

På sajten finns från start ett antal objekt från Nordic Modulars egna dotterbolag Temporent och Flexator till försäljning. Informationen om varje objekt liknar den kortfattade beskrivning som mäklare generellt brukar ha med och inkluderar också planskisser och fullständiga objektsbeskrivningar.

 - Vi har länge sett en efterfrågan på en sådan här lösning, säger Kim Viitanen, vd på Nordic Modular Leasing. Tanken är att ModulTorget.se ska fungera ungefär som Blocket, fast bara för flyttbara byggnader. Vi kommer att marknadsföra sajten ordentligt så att marknadsplatsen blir känd.

ModulTorget.se kommer att vara öppen även för utomstående att annonsera sina objekt. Den som är intresserad av att köpa kan följa utbudet av begagnade modulbyggnader genom att prenumerera på nytillkomna objekt. Inledningsvis kan intresserade anmäla sina objekt via e-post, men i takt med att objekten blir fler ska man själv kunna lägga upp nya objekt.

Modultorget nås via www.modultorget.se eller som länk via www.nordic-modular.com.

 FAKTA OM MODULBYGGNADER 

  • Tillverkningen sker effektivt inomhus på fabrik. Bara omkring en tiondel av arbetet utförs på byggplatsen.
  • Kvalitén blir vanligen högre och kostnaden lägre än för platsbyggda hus, som bara byggs i ett exemplar och utsätts för väder och vind under byggtiden.
  • Kostnaden blir förutsägbar tack vare den industriella processen.
  • Möjlighet finns att hyra byggnader i anslutning till befintlig verksamhet, eftersom byggnaderna enkelt kan flyttas. Flyttbarheten gör det också möjligt att uppföra byggnader på mark som egentligen är avsedd för andra ändamål och att sälja begagnade byggnader när de inte längre behövs.
  • Byggtiden är mycket kort. Samtidigt som modulerna produceras i fabrik kan grundarbetena göras på byggplatsen. Med den höga färdigställandegraden i fabrik återstår bara sammankoppling och enklare kompletteringsarbeten på byggplatsen. 

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular tillverkar och hyr ut modulbyggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

Kim Viitanen, VD Nordic Modular Leasing AB | telefon 08-590 994 42 | e-post: kim.viitanen@nordic-modular.com

Gå till toppen av sidan