Nordic Modular minskar bemanningen i Gråbo  | PRESSINFORMATION | 2008-10-15

Flexator varslar idag ett 60-tal anställda om uppsägning vid fabriken i Gråbo utanför Göteborg. Flexator, tillsammans med Temporent utgör Nordic Modular som är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ). Gråbo-fabriken bedriver kontraktstillverkning av bodar och byggmoduler till större kunder. Orsaken till neddragningen är att ett par av kunderna inom byggbranschen plötsligt stoppat sina investeringar. Förhandlingar med fackliga organisationer kommer att inledas inom kort.

Förändringen kommer inte att påverka innevarande års resultat för Kungsleden-koncernen. Verksamheten riktad mot kommuner vid Flexators fabrik i Anneberg påverkas inte heller. 

”Det är självfallet ett tråkigt beslut, men vi är tvingade att ständigt anpassa produktionsresurserna till kundernas efterfrågan. I samarbete med arbetsförmedlingen och företagshälsovården kommer vi att erbjuda berörda stöd och hjälpa att söka nytt arbete”, säger divisionschef Per Johansson. En jobbsökarcoach kommer att hjälpa de som sägs upp med praktiska frågor. 

Under september varslades 25 anställda i Gråbo efter att kunderna flaggat för minskade inköpsvolymer 2009. Efter dagens varsel har sammanlagt ett 80-tal personer berörts av neddragningarna. 

”Vi jobbar intensivt med olika möjligheter för att inte behöva verkställa samtliga uppsägningar. Det gäller både utvecklingsarbete och olika samordningsinsatser inom koncernen”, tillägger Per Johansson. 

Nordic Modular utgör cirka 5 procent av Kungsleden-koncernens totala fastighetsportfölj.

OM NORDIC MODULAR

 

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular tillverkar och hyr ut modulbyggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

KONTAKT

Per Johansson, VD Nordic Modular, tfn 08-590 990 43, mobil 070-573 02 05

Gå till toppen av sidan