Nordic Modular minskar bemanningen i Anneberg

| PRESSINFORMATION | 2009-04-27

Flexator varslar idag 25 anställda om uppsägning vid fabriken i Anneberg utanför Nässjö. Flexator, tillsammans med Temporent utgör Nordic Modular som är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ). Anneberg-fabriken tillverkar nyckelfärdiga verksamhetslokaler för förskolor, skolor och kontor med kommuner som huvudsaklig målgrupp. Förhandlingar med fackliga organisationer kommer att inledas inom kort.

Varslet beror både på minskad orderingång och på hårdnande konkurrens om offentliga byggprojekt. Åtgärden medför ingen förändring av Kungsledens prognos för utdelningsgrundande resultat för 2009. 

”I dagsläget ser vi inga tecken på konjunkturvändning eller ens en stabilisering av efterfrågan. Därför ser vi ingen annan möjlighet än att anpassa våra resurser till marknadens efterfrågan”, säger divisionschef Per Johansson. 

Flexators har fabriker i Anneberg, Eslöv och Gråbo utanför Göteborg. Dagens varsel är det andra som på senare tid har drabbat anläggningen i Anneberg. Andra varsel har gällt anläggningen i Gråbo. 

Nordic Modular utgör cirka 5 procent av Kungsleden-koncernens totala fastighetsportfölj.

 

OM NORDIC MODULAR

Nordic Modular, där Flexator ingår, är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular tillverkar och hyr ut modulbyggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

KONTAKT 

Per Johansson, divisionschef Nordic Modular, tfn 08-590 990 43, mobil 070-573 02 05
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24

Gå till toppen av sidan