Nordic Modular minskar bemanningen i Gråbo

​| PRESSINFORMATION | 2009-02-24

Flexator varslar idag 37 anställda om uppsägning vid fabriken i Gråbo utanför Göteborg. Flexator, tillsammans med Temporent utgör Nordic Modular som är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ). Gråbo-fabriken bedriver kontraktstillverkning av bodar och byggmoduler till större kunder. Neddragningen orsakas av den kraftiga inbromsningen på byggmarknaden. Förhandlingar med fackliga organisationer kommer att inledas snarast.

Verksamheten riktad mot kommuner vid Flexators fabrik i Anneberg påverkas inte av dagens varsel.

"Anläggningen i Gråbo har drabbats hårt av lågkonjunkturen. Byggandet har minskat så kraftigt att vi inte räknar med någon snar återhämtning i efterfrågan på nya byggbodar. Därför behöver verksamheten i Gråbo dras ner till en absolut miniminivå, men vi vill samtidigt försöka behålla en beredskap för återstart när det vänder upp igen. Det är många goda medarbetare som nu tvingas lämna sina arbeten, men vi har inget val", säger Ola Adolfsson, VD för Flexator. Kraften och snabbheten i nedgången av efterfrågan är nog den värsta vi i Flexator har mött under våra 53 år i branschen. 

Flexator har anläggningar i Gråbo, Anneberg och Eslöv. De övriga anläggningarna har inte drabbats i samma utsträckning som anläggningen i Gråbo. 

Nordic Modular utgör cirka 5 procent av Kungsleden-koncernens totala fastighetsportfölj.

OM NORDIC MODULAR 

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular tillverkar och hyr ut modulbyggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

KONTAKT

Ola Adolfsson, VD Flexator, tfn 0380-55 07 13, mobil 070-318 49 05
Per Johansson, divisionschef Nordic Modular, tfn 08-590 990 43, mobil 070-573 02 05
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24

Gå till toppen av sidan