Nordic Modular minskar bemanningen i Anneberg

| PRESSINFORMATION | 2009-01-15

Flexator varslar idag 25 anställda om uppsägning vid fabriken i Anneberg utanför Nässjö. Flexator, tillsammans med Temporent utgör Nordic Modular som är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ). Anneberg-fabriken tillverkar nyckelfärdiga verksamhetslokaler för förskolor, skolor och kontor med kommuner som huvudsaklig målgrupp. Orsaken till neddragningen är minskad orderingång. Förhandlingar med fackliga organisationer kommer att inledas inom kort.

”Det är självfallet ett tråkigt beslut, men vi måste ständigt anpassa produktionsresurserna till kundernas efterfrågan. I samarbete med arbetsförmedlingen och företagshälsovården kommer vi att erbjuda berörda stöd och hjälpa att söka nytt arbete”, säger divisionschef Per Johansson. 

Under 2008 varslades ett 80-tal anställda vid Flexators fabrik i Gråbo utanför Göteborg efter att kunderna flaggat för minskade inköpsvolymer 2009. Efter dagens varsel har sammanlagt ett 100-tal personer berörts av neddragningarna i Flexator. 

”Länge såg verksamheten i Anneberg ut att inte drabbas av nedgången i byggkonjunkturen, men på senare tid har orderingången avstannat till den grad att fler varsel inte kan uteslutas”, tillägger Per Johansson. 

Nordic Modular utgör cirka 5 procent av Kungsleden-koncernens totala fastighetsportfölj.

OM NORDIC MODULAR

Nordic Modular, där Flexator ingår, är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular tillverkar och hyr ut modulbyggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

KONTAKT

Per Johansson, divisionschef Nordic Modular, tfn 08-590 990 43, mobil 070-573 02 05

Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24

Gå till toppen av sidan