Det går att producera billiga studentbostäder snabbt

Idag är bristen på studentbostäder akut på många håll, men mycket lite görs för att lösa problemet. Nordic Modular menar att den enklaste lösningen är att köpa bostäderna från katalog, precis som de flesta gör när de ska köpa ny villa. I dagsläget väljer ofta beställarna i stället unika lösningar, som både blir dyra och tar lång tid att bygga. På Nordic Modular efterlyser man nu mer flexibla upphandlingar, så att beställarna enklare kan hitta det bästa alternativet.

I samband med varje terminsstart går det att läsa i tidningarna om hur studenter tvingas sova i gymnastikhallar eller får pendla långa vägar för att få någonstans att bo. Bristen på studentbostäder har blivit en följetong, trots att problemet är välkänt och många säger sig vilja lösa det.

 - Beställarna vet inte hur man upphandlar billiga bostäder. I sina upphandlingar anger de krav som utesluter de färdigutvecklade alternativ som kan byggas snabbt och billigt, säger Per Johansson, vd på Nordic Modular Group. Upphandlingarna är vanligen utformade så att husen ska vara unika. Att varje gång bygga prototyper tar tid och medför både kvalitetsproblem och onödigt höga kostnader.

När konsumenter vill låta bygga sina nya villor är det inte många som anlitar en arkitekt och ett vanligt byggföretag. I stället tar man kontakt med en husfabrikant med byggfärdiga koncept. Man bläddrar i villakatalogerna, helt enkelt. Samma möjligheter finns för den som vill låta bygga studentbostäder eller yrkesbyggnader. Nordic Modulars dotterbolag Flexator, har kataloger med studentbostäder i form av färdigutvecklade modulbyggnader.
- Vi ser ofta prisskillnader på mellan 30 och 50 procent mellan våra kataloghus och arkitektritade hus när vi deltar i offentliga upphandlingar, säger Per Johansson. Men tyvärr anger beställaren ofta detaljkrav som gör det omöjligt att välja våra färdiga lösningar. En tråkig konsekvens av detta är att det har etablerat sig en helt felaktig uppfattning bland fastighetsägare om att det skulle vara olönsamt att bygga och hyra ut studentbostäder.

Nordic Modular har ett exempel på en väl fungerade studentbostadslösning, som de tycker kan stå som förebild.
- Vi hyr ut studentbostäder i Kista sedan flera år. Där bor i dagsläget ca 170 studenter i modulbyggnader som vi hyr ut till Stockholms Universitet och KTH. Standarden är mycket hög med eget kök, berättar Per Johansson. Pratar vi med studentorganisationer eller för den delen med politiker så är det precis sådana här bostäder de vill ha. Dessutom kan vi erbjuda en hyresnivå som studenten har råd med samtidigt som avkastningen möter en fastighetsägares lönsamhetskrav.

Incitamenten att bygga billigt finns på flera håll, hos såväl studenter som politiker, men de gemensamma önskemålen har hittills inte resulterat i någon radikal förändring.
- Jag tror att beställarna långsamt håller på att inse att de måste hitta nya vägar. Men det är tråkigt för studenterna att de sannolikt hinner bli klara med studierna innan det finns tillräckligt med bostäder för dem, säger Per Johansson.

Om Nordic Modular

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

Läs mer på www.nordicmodular.com

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, mobil 070-573 02 05

Gå till toppen av sidan