Nordic Modular presenterar årsredovisning 2009

Nordic Modular publicerar idag Årsredovisning 2009, på Internet. Den återfinns på http://nordic-modular.com/ar/2009/sv/index.html. Den går också att ladda ner i PDF via webbplatsen.

Den engelska versionen av Nordic Modulars årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Nordic Modulars webbplats i augusti.

Helår för koncernen Nordic Modular Group AB 2009

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 29 procent till 511 mkr (723)
  • Hyresintäkterna minskade endast marginellt till 250 mkr (255)
  • EBITDA förbättrades till 228 mkr (216)

 Kommentar av VD Per Johansson

”Finanskrisen i världen drabbade självklart även oss inom Nordic Modular. Vår största kundgrupp är kommuner och de drog hårt i den ekonomiska handbromsen under fjolåret. Som en konsekvens av detta minskade gruppens omsättning med mer än en fjärdedel. Trots detta lyckades vi öka vinsten i absoluta tal. EBITDA landade på 228 mkr (216), vilket är den högsta i företagets historia.”

 ”En viss förbättring i marknadsläget har kunnat noteras sedan slutet av 2009. Vi förväntar oss att denna uppåtgående trend fortsätter under 2010. Den takt med vilket detta kommer att ske är dock svår att förutsäga. 2010 kommer säkerligen i många stycken att bli ett utmanande år. Jag, och alla andra med mig inom vår organisation, förväntar oss fortsatt hårt arbete. Vi ska ta tillvara på de lönsamma affärsmöjligheter som bjuds och samtidigt bygga en solid plattform för framgångar när väl konjunkturen vänder uppåt på allvar.” 

 

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

 

Läs mer på www.nordicmodular.com

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, mobil 070-573 02 05

Gå till toppen av sidan