En god miljöinsats

Temporent klimatkompenserar sina modultransporter genom köp av utsläppsrätter.

De flesta har nog inte kunnat undgå debatten om växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Vår verksamhets största miljöpåverkan är transporter. Vi jobbar väldigt aktivt med att minska mängden transporter, men de är naturligtvis till viss del nödvändiga.

I ett försök att minska miljöpåverkan har nu Nordic Modulars dotterbolag Temporent tagit beslutet att genom köp av utsläppsrätter klimatkompensera alla modultransporter som utfördes under 2010.

Genom köpet stödjer vi samtidigt Naturskyddsföreningens klimatarbete.

Om Nordic Modular

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

Läs mer på www.nordicmodular.com

Kontakt

Erik Gutenwik, VD Temporent AB, tfn 08-590 990 59, mobil 070-608 88 27
Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, mobil 070-573 02 05

Gå till toppen av sidan