NORDIC MODULAR PRESENTERAR ÅRSREDOVISNING 2010

Nordic Modular publicerar idag Årsredovisning 2010, på Internet. Den återfinns på webbplatsen nordicmodular.com och går också att ladda ner som PDF.

Den engelska versionen av Nordic Modulars årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Nordic Modulars webbplats om en vecka.
 
Helår för koncernen Nordic Modular Group AB 2010

• Koncernens nettoomsättning minskade med 7 procent till 474 mkr (511)
• Hyresintäkterna minskade med 9 mkr till 241 mkr (250)
• EBITDA blev lägre än toppåret 2009 och landade på 181 mkr (228).
Resultatet är dock koncernens tredje bästa hittills.

Kommentar av VD Per Johansson

” Som helhet blev 2010 mycket av en transportsträcka. Orderingången förbättrades, men med våra långa ledtider dröjer det alltid innan den resulterar i ökad omsättning. För Temporent tar det dessutom alltid tid för nyuthyrningen att komma ikapp det ständiga returflödet. Därför minskade omsättningen för koncernen och som en konsekvens sjönk även EBITDA från 228 mkr till 181 mkr. EBITDA uppgick ändå till hela 38 procent av omsättningen, vilket trots allt måste betraktas ett styrkebevis för vårt affärsupplägg.”

” Just nu talar mycket för att den uppgång vi ser kommer att bli uthållig. Min bedömning är vi står inför en period med successiv ökad omsättning och lönsamhet.”

Om Nordic Modular

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

Läs mer på www.nordicmodular.com

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, mobil 070-573 02 05

Gå till toppen av sidan