Nordic Modular presenterar årsredovisning 2011

Pressmeddelande 2012-05-11

Nordic Modular publicerar idag Årsredovisning 2011, på Internet. Den återfinns på webbplatsen nordicmodular.com och går också att ladda ner som PDF.

Helår för koncernen Nordic Modular Group AB 2011

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 35 procent till 642 mkr (474)
  • Hyresintäkterna ökade med 3 mkr till 244 mkr (241)
  • EBITDA ökade med 2,5 procent och landade på 185 mkr (181)

Kommentar av VD Per Johansson

” Året inleddes med positiva signaler från marknaden och uppgång i efterfrågan. Det höll i sig under hela våren och vi fokuserade på att öka kapaciteten. Redan under försommaren skedde därefter en avmattning och i och med att den finansiella oron tilltog avstannade efterfrågan inom flera segment på marknaden. Därför kom året att präglas av en rivstart som kom av sig.

2012 har börjat förhållandevis bra, men osäkerheten är ändå stor om hur året som helhet kommer att gestalta sig. Just nu är vi försiktigt optimistiska om utvecklingen under första halvåret, men vilka konsekvenserna blir för oss av de finansiella obalanserna i världen är fortsatt svåra att bedöma.”

Om Nordic Modular

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

Läs mer på www.nordicmodular.com

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, mobil 070-573 02 05
Kim Viitanen, Finanschef Nordic Modular AB, tfn 08-590 994 42, mobil 070-532 26 99

Gå till toppen av sidan