Nordic Modular presenterar Årsredovisning 2012

| PRESSINFORMATION | 2013-03-28 |

Nordic Modulars Årsredovisning 2012 finns nu tillgänglig på nordicmodular.com. Rapporten publiceras på webbplatsen och går också att ladda ner som utskriftsvänlig PDF.

Helår för koncernen Nordic Modular Group AB 2012

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 6 procent till 601 mkr (642)
  • Hyresintäkterna ökade med 13 mkr till 257 mkr (244)
  • EBITDA ökade med 3 procent till på 191 mkr (185)

Kommentar av VD Per Johansson

”2012 blev ett händelserikt år för Nordic Modular. Det kändes som att uppleva en hel konjunkturcykel på bara 12 månader. Året inleddes med god efterfrågan och orderingång, men tidigt under sommaren kyldes affärsklimatet ner och orderingången avstannade ända till årsslutet, då några större order ingav hopp om en vändning i positiv riktning inför 2013.

Under 2013 har försäljningen börjat bra för både Temporent och Flexators produktion av totalentreprenader i Anneberg, men utvecklingen är sämre för produktionen av byggbodar och moduler i Gråbo. Volatiliteten i marknadens efterfrågan har varit påtaglig de senaste åren och gör bedömningar av marknadsutvecklingen framöver svår. Blandade tecken på en förestående konjunkturförbättring och att efterfrågan just nu tenderar att stärkas utgör positiva tecken inför den nära framtiden.”

Om Nordic Modular

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

Läs mer på www.nordicmodular.com

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, per.johansson@nordicmodular.com
Kim Viitanen, Finanschef Nordic Modular AB, tfn 08-590 994 42, kim.viitanen@nordicmodular.com

Gå till toppen av sidan