Kungsleden säljer 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments

Kungsleden avyttrar 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments till ett pris som motsvarar en värdering av hela bolaget om 1,3 miljarder kr (Enterprise Value). Genom transaktionen frigör Kungsleden netto ca 700 Mkr i likviditet. Frigjort kapital ska användas för fastighetsköp enligt Kungsledens strategi och ger en kapacitet att förvärva fastigheter för cirka 1,8 miljarder kr med en antagen belåningsgrad av omkring 60 procent.

Biljana Pehrsson, VD i Kungsleden AB, kommenterar: ”Idag tar Kungsleden ytterligare ett steg i förverkligandet av vår affärsstrategi. Huvudinriktningen i Kungsledens nya strategi är att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige. Sedan den nya strategin presenterades för snart två år sedan har Kungsledens uttalade intention varit att sälja Nordic Modular Group eftersom dess verksamhet är skilt från koncernens kärnaffär. Vi är mycket nöjda med den affär vi idag gör med Inter IKEA Investments. Kungsleden frigör kapital som gör det möjligt att köpa fastigheter för runt 1,8 miljarder kr i enlighet med vår nya strategi. Vi behåller en 35-procentig andel i Nordic Modular Group och fortsätter att ta del av bolagets intjäning och tillväxtpotential. Nordic Modular Group har goda framtidsutsikter på modulmarknaden och vi är övertygade om att det kommer att skapas ytterligare värden i bolaget under Inter IKEA Investments huvudägarskap och professionella ägarstyrning. Därför ser vi att affären med Inter IKEA Investments är i Kungsledens aktieägares bästa intresse.”

Henrik Jonsson, VD Inter IKEA Investments AB, kommenterar: ”Vi gillar bolag med en tydlig inriktning, stark företagsledning och god lönsamhet. Nordic Modular Group passar väl in på den beskrivningen och vi ser nu fram emot att tillsammans med Kungsleden och ledningen fortsätta utveckla bolaget”.

Inter IKEA Investment AB, en del av Inter IKEA Group

Inter IKEA Group har fyra divisioner, Inter IKEA Systems B.V. som är franchisegivare för IKEA varumärket runt om i världen, Inter IKEA Centre Group, Property division och Finance division, där Inter IKEA Investments ingår. För mer information om Inter IKEA Group, se www.inter.ikea.com..

Inter IKEA Investments investerar i bolag med målsättning att som engagerad ägare bidra till långsiktig lönsamhet och förbättrad konkurrenskraft. Innehavshorisonten är långsiktig utan begränsningar i tiden.

Gå till toppen av sidan