Nordic Modular presenterar Årsredovisning 2013

Pressmeddelande 2014-04-03

Nordic Modulars Årsredovisning 2013 finns nu tillgänglig på nordicmodular.com. Rapporten publiceras på webbplatsen och går också att ladda ner som utskriftsvänlig PDF.

Helår för koncernen Nordic Modular Group AB 2013

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent till 627 mkr (601)
  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 262 mkr (257)
  • EBITDA ökade med 1 procent till 194 mkr (191)

Kommentar av VD Per Johansson

”I slutet av 2012, som var ett år med volatil efterfrågan, såg vi tecken på förbättrade marknadsutsikter inför 2013. I huvudsak infriades också våra förväntningar, men vi har ändå mer att ge.

Sammantaget blev 2013 ett bra år för Nordic Modular. Trots en svacka under det tredje kvartalet ökade efterfrågan och orderingången genomgående under året. Särskilt avslutningen av året var stark.”

Om Nordic Modular

Nordic Modular är en division inom fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ.). Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader.

Läs mer på www.nordicmodular.com

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, per.johansson@nordicmodular.com
Kim Viitanen, Finanschef Nordic Modular AB, tfn 08-590 994 42, kim.viitanen@nordicmodular.com

Gå till toppen av sidan