Nordic Modular presenterar Årsredovisning 2014

2015-05-06

Nordic Modulars Årsredovisning 2014 finns nu tillgänglig på nordicmodular.com. Rapporten publiceras på webbplatsen och går också att ladda ner som utskriftsvänlig PDF.

Helår för koncernen Nordic Modular Group AB 2014

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 7 procent till 668 mkr (627)
  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 267 mkr (262)
  • EBITDA ökade med 5 procent till 203 mkr (194)

Kommentar av VD Per Johansson

”Vi gick in i 2014 med vinden i ryggen. Effekterna av den internationella finanskrisen började klinga av, konjunkturen stärktes och volatiliteten i efterfrågan från våra kunder dämpades. Möjligheterna syntes vara större än utmaningarna inför året.

Med facit i hand infriades förväntningarna och 2014 blev ett bra år med tillväxt mätt i försäljning, omsättning och resultat i alla tre verksamhetsområden.”

Om Nordic Modular

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader. Sedan 8 januari 2015 ägs Nordic Modular till 65% av Inter IKEA Investments AB och till 35% av Kungsleden AB (publ).

Läs mer på www.nordicmodular.com

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, per.johansson@nordicmodular.com
Kim Viitanen, Finanschef Nordic Modular AB, tfn 08-590 994 42, kim.viitanen@nordicmodular.com

Gå till toppen av sidan