Nordic Modular presenterar Årsredovisning 2016

Nordic Modulars Årsredovisning 2016 finns nu tillgänglig på nordicmodular.com. Rapporten publiceras på webbplatsen och går också att ladda ner som utskriftsvänlig PDF.

  •  Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 797 mkr (739)
  •  Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 310 mkr (288)
  •  EBITDA ökade med 8 procent och blev 251 mkr (232)

Kommentar av VD Per Johansson

”2016 blev ytterligare ett rekordår för Nordic Modular Group. Det var tveklöst en mycket positiv marknadsutveckling som spelade oss väl i händerna och bäddade för en mycket god efterfrågan under året. Vårt kapacitetsutnyttjande är nu så högt att lönsamhetens förbättringspotential är mindre än för ett år sedan, men vi kan ändå konstatera att mycket lovar gott inför året.”

Om Nordic Modular

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader. Nordic Modular Group AB ägs via dotterbolag av Nalka Invest AB.

Läs mer på www.nordicmodular.com

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, per.johansson@nordicmodular.com
Kim Viitanen, Finanschef Nordic Modular AB, tfn 08-590 994 42, kim.viitanen@nordicmodular.com

Gå till toppen av sidan