Cramos förvärv av Nordic Modular Group har godkänts av Konkurrensverket

Konkurrensverket har den 4 oktober 2018 beslutat att lämna Cramos förvärv av Sverigebaserade Nordic Modular Group Holding AB (“Nordic Modular Group”) utan åtgärd vilket innebär att förvärvet kan genomföras.

Som meddelats den 26 juni 2018 har Cramo tecknat avtal om att förvärva Nordic Modular Group från Strukturfonden HC11 AB, ett dotterbolag till Nalka Invest AB och vissa minoritetsaktieägare. Förvärvet var villkorat av godkännande av Konkurrensverket. Cramo förväntas slutföra förvärvet under slutet av oktober 2018.

Förvärvet av Nordic Modular Group är helt i linje med Cramos strategi ”Shape and Share”. Det kommer att stärka Cramos´s modulverksamhet (Cramo Adapteo) på den nordiska modulmarknaden genom att tillföra kompetens inom utveckling och produktionskapacitet och främjar Cramos ambitioner att växa lönsamt och bredda de strategiska alternativen för modulverksamheten. Till detta expanderas företagets affärsmodell och förutsättningar skapas  att utveckla nya produkter och lösningar för kunderna.

Om Nordic Modular

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader. Nordic Modular Group AB ägs via dotterbolag av Nalka Invest AB.

För mer information om Nordic Modular Group:
www.nordicmodular.com

Om Cramo

Cramo är Europas näst största uthyrningsföretag specialiserat på uthyrning av maskiner, utrustning och uthyrningsrelaterade tjänster samt uthyrning av moduler. Koncernen har cirka 300 depåer i fjorton länder och 2 500 medarbetare. Cramos konsoliderade försäljning 2017 var 729,5 MEUR. Aktierna är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd. www.cramogroup.com

Cramo Adapteo är ett undervarumärke för Cramos modulverksamhet. www.cramoadapteo.se

För mer information om koncernen:
www.cramogroup.com
www.cramoadapteo.com
www.twitter.com/cramogroup

KONTAKT

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, per.johansson@nordicmodular.com

Gå till toppen av sidan