Nordic Modular presenterar Årsredovisning 2017

Nordic Modulars Årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på nordicmodular.com. Rapporten publiceras på webbplatsen och går också att ladda ner som utskriftsvänlig PDF.

Helår för koncernen Nordic Modular Group AB 2017

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 2 procent till 779 mkr (797)
  • Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 357 mkr (310)
  • EBITDA ökade med 10 procent och blev 275 mkr (251)
     

Kommentar av VD Per Johansson

”På nytt visade vår affärsmodell styrka och Nordic Modular Group gjorde sitt bästa resultat hittills. Vi gynnades återigen av de underliggande demografiska drivkrafterna och den starka konjunkturen. Nedgången inom marknaden för försäljning av nyproducerade bostäder hann aldrig få genomslag i produktionsledet. Vi kunde därför koncentrera oss på att effektivisera våra arbetssätt och skapa resurser för att möta den starka efterfrågan.”

 

Om Nordic Modular

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader för olika verksamheter, som exempelvis kontor, förskolor och skolor. Nordic Modular verkar genom dotterbolagen Temporent och Flexator med målsättningen att leda utvecklingen av en nordisk marknad för modulbyggnader. Modulbyggnaderna tillverkas industriellt som färdiga rum - golv, väggar och tak sätts ihop och färdigställs med ytskikt och fast inredning på fabrik. Modulerna transporteras sedan på lastbil till byggplatsen där de monteras ihop till färdiga hus på en förberedd grund. Hela processen kan ta från några veckor till några månader. Nordic Modular Group AB ägs via dotterbolag av Nalka Invest AB.

Läs mer på www.nordicmodular.com

Kontakt

Per Johansson, VD Nordic Modular Group AB, tfn 08-590 990 43, per.johansson@nordicmodular.com
Kim Viitanen, Finanschef Nordic Modular AB, tfn 08-590 994 42, kim.viitanen@nordicmodular.com

Gå till toppen av sidan