Finansiella tabeller

Här ges en översiktlig bild av bolagets ekonomiska och finansiella ställning. Tabellerna i underliggande sidor visar bland annat resultaträkning och balansräkning för koncernen.

Nordic Modular Group Finansiella tabeller

Uppgifterna i detta avsnitt har hämtats i årsredovisningarna för respektive år.

Rapport över totalresultat

Läs mer

Rapport över finansiell ställning

Läs mer

Rapport över kassaflöden

Läs mer

Rapport över förändringar i eget kapital

Läs mer
Gå till toppen av sidan