Rapport över förändringar i eget kapital

 AktiekapitalÖvrigt tillskjutet kapitalOmräknings-
reserver
Ansamlad förlust/ Balanserade vinstmedelÅrets resultatTotalt eget kapital
Ingående eget kapital 2015-01-01 2 070 20 275 226 -15 183 98 967 106 355
Vinstdisposition       98 967 -98 967
Årets resultat         102 583 102 583
Årets övriga totalresultat     -1 041     735
Årets totalresultat 0 0 -815 0 102 583 207 897
Utgående eget kapital 2015-12-31 2 070 20 275 -815 83 784 102 583 207 897
Ingående eget kapital 2016-01-01 2 070 20 275 -815 83 784 102 583 207 897
Vinstdisposition       102 583 -102 583
Årets resultat         111 853 111 853
Årets övriga totalresultat     1 256     1 256
Årets totalresultat 0 0 1 256 0 111 853 113 109
Lämnat koncernbidrag       -105 000   -105 000
Skatt på koncernbidrag       23 100   23 100
Utgående eget kapital 2016-12-31 2 070 20 275 441 104 467 111 853 239 106
Gå till toppen av sidan