Rapport över förändringar i eget kapital

 AktiekapitalÖvrigt tillskjutet kapitalOmräknings-
reserver
Ansamlad förlust/ Balanserade vinstmedelÅrets resultatTotalt eget kapital
Ingående eget kapital 2016-01-01 2 070 20 275 -815 83 784 102 583 207 897
Vinstdisposition       102 583 -102 583
Årets resultat         111 853 111 853
Årets övriga totalresultat     1 256     1 256
Årets totalresultat 0 0 1 256 0 111 853 113 109
Lämnat koncernbidrag       -105 000   -105 000
Skatt på koncernbidrag       23 100   23 100
Utgående eget kapital 2016-12-31 2 070 20 275 441 104 467 111 853 239 106
Ingående eget kapital 2017-01-01 2 070 20 275 441 104 467 111 853 239 106
Vinstdisposition       111 853 -111 853 0
Årets resultat         114 809 114 809
Årets övriga totalresultat     52     52
Årets totalresultat 0 0 52 0 114 809 114 861
Lämnat koncernbidrag       -105 000   -105 000
Skatt på koncernbidrag       23 100   23 100
Utgående eget kapital 2017-12-31 2 070 20 275 493 134 420 114 809 272 067
Gå till toppen av sidan