Ansvarsfullt företagande / Miljö

Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av Nordic Modulars verksamhet är en viktig förutsättning för vår långsiktiga utveckling och lönsamhet.

Nordic Modular CSR

Ett gott anseende beror inte bara på ekonomisk framgång utan även på det sätt som vi bedriver vår verksamhet. Som näringsidkare och arbetsgivare strävar Nordic Modular efter att vara ett ansvarsfullt företag. Företagsansvaret gäller socialt, etiskt och miljömässigt gentemot såväl medarbetare och kunder som samhälle.

Miljö

Dotterbolagen Temporent och Flexator är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och formulerar själva sina miljöpolicies. I miljöarbetet är fokus på att minimera miljöpåverkan vid utveckling, produktion och hantering av produkterna. Material och metoder med miljörisker undviks. Värnandet om miljön omfattar hushållning med resurser samt krav på vårt eget, leverantörers och entreprenörers miljöarbete så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Sedan 2010 klimatkompenserar Temporent alla sina modultransporter. Från och med verksamhetsåret 2017 sker det genom att stödja projekt certifierade i enlighet med FN:s CDM-system, kompletterat med Gold Standard. Företaget har också identifierat hyresgästernas energianvändning för uppvärmning under hyrestiden som en viktig miljöaspekt. Företaget driver därför flera utvecklingsprojekt med syfte att minska energianvändningen i såväl nyproducerade moduler som i befintliga moduluppställningar.

Socialt och etiskt ansvar

Nordic Modular bedriver verksamheten med affärsmässigt seriösa metoder. En självklar grund för de etiska riktlinjerna är att bolaget genom dess anställda, ska respektera tillämpliga lagar och andra föreskrifter samt följa internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö.

Samhällsengagemang

Många av Nordic Modulars produkter nyttjas som skollokaler. Dotterbolagen Temporent och Flexator stödjer därför verksamheter som engagerar sig för barns väl, bland annat BRIS och Barncancerfonden.

Vänföretag Barncancerfonden

Våra prioriteringar

  • Minimera antal mil per transporterad modul samt även minska antalet materialtransporter.
  • Reducera energiförbrukningen i produkterna.
  • Avsluta sista oljeeldade pannan för uppvärmning i fabrik och ersätta med pellets.
Gå till toppen av sidan