Ersättningar

Till koncernledningen utgår grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensionspremier. Storleken på ersättningar som utgått för 2016 framgår av not 4 i årsredovisningen.

Gå till toppen av sidan