Ledning

Per Johansson (f 1959)

VD och koncernchef

I koncernen sedan 1995, på nuvarande position sedan 2005.

Tidigare erfarenhet: VD Spokesman AB, VD i Temporent AB, VD Skanska Modul AB.

Utbildad på väg- och vattenbyggnadslinjen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kim Viitanen (f 1966)

Finanschef

VD Nordic Modular Leasing AB

I koncernen sedan 1996, på nuvarande position sedan 2006.

Tidigare erfarenhet: Ekonomichef i Temporent AB, Skanska Modul AB och Skanska Maskin AB.

Ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Vasa i Finland.

Ola Adolfsson (f 1969)

VD i Flexator AB

I koncernen sedan 1999, på nuvarande position sedan 2006.

Tidigare erfarenhet: Platschef på NCC, redovisningsekonom på Lundbergs, chef i Gullringenfabriken, i Flexator, Myresjöhus och Skanska.

Byggnadsingenjör samt civilekonom utbildad på Linköpings universitet och Gävle-Sandviken Högskola.

Erik Gutenwik (f 1961)

VD i Temporent AB

Anställd sedan 2010

Tidigare erfarenhet: VD Skanska Stomsystem AB, VD Skanska Maskin AB, Deputy Area Manager Africa i Skanska International Civil Engineering AB, VD Skanska Raise Boring AB.

Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt Executive Master's Programme in Project Management, Linköpings universitet.

Claus Weppler (f 1958)

Marknadschef i Temporent AB

Anställd sedan 2008

Tidigare erfarenhet: VD Consite A/S, Sales & Marketing Director i Fazer Danmark, National Key Account Manager samt Säljchef KiMs A/S.

Utbildad i försäljning och marknadsföring på Niels Brock i Köpenhamn samt på Emdrupborg Stats Seminarium i Köpenhamn i Danmark

Gå till toppen av sidan