Styrelse

Mats Wäppling (f 1956)

Ordförande

Invald i styrelsen 2015

Tidigare erfarenhet: Ordförande Vasakronan samt styrelseledamot i Pandox och Besqab, ledande befattningar inom Sweco, Skanska och NCC

Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Sofia Rudbeck (f 1974)

Ledamot

Marknads- och försäljningschef på Bonava
Invald i styrelsen 2017

Tidigare erfarenhet: Fagerhult, Electrolux och McKinsey
Civilingenjör från Lunds Tekniska högskola.

Per Johansson (f 1959)

Ledamot

VD och koncernchef i Nordic Modular Group AB
Invald i styrelsen 2011

Tidigare erfarenhet: VD Spokesman AB, VD i Temporent AB, VD Skanska Modul AB.

Utbildad på väg- och vattenbyggnadslinjen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Henrik Jonsson (f 1972)

Ledamot

VD i Nalka Invest AB
Invald i styrelsen 2015

Tidigare erfarenhet: VD Catella Investments

Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Stefan Stjern (f 1962)

Ledamot

Arbetstagarrepresentant för Unionen
Invald i styrelsen 2006

Projektör, anställd på Flexator sedan 1984.

Sune Svensson (f 1955)

Ledamot

Arbetstagarrepresentant för GS-facket
Invald i styrelsen 2015

Träindustriarbetare, anställd på Flexator sedan 2013.

Martin Lagerblad (f 1982)

Suppleant

Investment Manager hos Nalka Invest AB
Invald i styrelsen 2015

Tidigare erfarenhet: Managementkonsult hos Bain & Company
Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Tommy Nordlander (f 1967)

Suppleant

Arbetstagarrepresentant för GS-facket
Invald i styrelsen 2011

Träindustriarbetare, anställd på Flexator sedan 1998.

Alexander Nordlund (f 1979)

Suppleant

Arbetstagarrepresentant för Unionen.
Invald i styrelsen 2017

Regionchef, anställd på Temporent AB sedan 2011.

Gå till toppen av sidan