Finansiella mål

  • 5 procent årlig organisk tillväxt i EBITDA.
  • 20 procent avkastning på sysselsatt kapital.
  • Räntebärande nettoskuld högst 3,5 gånger EBITDA.

EBITDA, MKR

Ebitda, mkr

EBITDA Tillväxt

Ebitda, tillväxt

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA

Räntebärande nettoskuld i förhållande till Ebitda

Räntebärande nettoskuld, MKR

Räntebärande Nettoskuld, mkr

Avkastning sysselsatt kapital

Avkastning sysselsatt kapital

Måluppfyllelse

  • Måluppfyllelsen för tillväxt i EBITDA stäms av som ett snitt över varje femårsperiod. Sedan Nordic Modular bildades vid årsslutet 2005 har EBITDA ökat från 112 till 275 mkr vilket är den högsta noteringen i bolagets historia. Den organiska tillväxten i EBITDA var 10 procent 2017. I snitt var den organiska till­växten 8 procent per år under senaste femårsperioden.
  • Under 2017 var avkastningen på sysselsatt kapital 26 procent.
  • Vid utgången av 2017 var den räntebärande nettoskulden 1,6 gånger EBITDA för året.
Gå till toppen av sidan