Att arbeta hos oss

I Nordic Modular arbetar vi målmedvetet för att skapa en miljö som stimulerar medarbetarnas arbetsglädje och motivation. Trivsel är viktig för såväl motivation som resultat. Organisationens struktur är vald för att tydliggöra verksamhetens olika erbjudanden, affärsmodeller och inrikt­ningar.

Nordic Modular karriär

Verksamheten drivs uteslutande i dotterbolagen Temporent, Flexator och Nordic Modular Leasing. Moderbolagets uppgift är samordning och utveckling av affärer utanför dotter­bolagens befintliga verksamhetsfält. 

I en årlig medarbetarundersökning tar vi tempen på företaget för att få ett styrverktyg att jobba efter. Medarbetarundersökningen genomförs enligt ett koncept som ger en beskrivning av medarbetarnas arbetsglädje och lojalitet. Nordic Modular uppnår ett arbetsglädjeindex i nivå med genomsnittet för svenskt näringsliv. Siffrorna sporrar oss att jobba vidare med att erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig nöjda och motiverade.

Gå till toppen av sidan