Strategi

Nordic Modular vill växa genom en satsning på kataloghus för yrkesbyggnader och fortsatt fokus på uthyrning.

Nordic Modular

Temporent hyr ut temporära moduluppställningar med främsta inriktning på kontor, skola och förskola. Modulsystemen är sofistikerade och erbjuder kunderna fördelar framför konkurrerande produkter på marknaden.

Flexator tillverkar och säljer allt från permanenta yrkesbyggnader av avancerad karaktär till enklare bodar för byggplatser. Fokus är på egenutvecklade flyttbara byggnader med kostnadsfördelar för kunderna, så kallade kataloghus.

Nordic Modular Leasing erbjuder Flexators svenska kunder möjlighet att under vissa premisser långtidshyra flyttbara byggnader. Byggnader på leasingavtal som kunder säger upp hyrs ut på nytt eller säljs begagnade till nya kunder.

Fokus på expansion i Temporent och på Flexators kataloghus

Temporents uthyrningsmarknad i Sverige har vuxit under flera decennier och inget tyder ännu på att tillväxttrenden kommer att avta. I grannländerna är marknaden ännu i det närmaste outvecklad, vilket erbjuder oss möjligheter att växa ytterligare. Merparten av Nordic Modulars intjäning och kassaflöde kommer från Temporent och möjligheterna är fortsatt goda att växa med ökad penetration i befintliga och på nya områden.

Flexator har under senare år utvecklat ett produktprogram som beskrivs i en huskatalog för yrkesbyggnader. Kataloghusen har utformats för att utnyttja modulteknikens kostnadsfördelar utan att ge avkall på byggnadens kvalitet och standard. Kostnadsfördelen om uppemot en tredjedel av byggkostnaden ger sådana besparingsmöjligheter att många projekt som annars inte kan realiseras på kommersiella grunder blir fullt realistiska.

Nordic Modular Leasing fungerar i symbios med Flexator inom uthyrning av nyproducerade byggnader och med Temporent inom uthyrning av begagnade byggnader. Verksamheten i sin nuvarande form stödjer Flexators satsning på kataloghus, som innebär särskilt goda förutsättningar för leasing-affärer. Inom Nordic Modular Leasing planeras även att pröva projektutveckling baserad på Flexators kataloghus. Därigenom finns också möjligheter för långsiktig tillväxt även för Nordic Modular Leasing. Den verksamheten omfattar även dotterbolaget Hagtornets blockuthyrning av smålägenheter.

Utnyttjande och samordning av kompetenserna inom de olika affärsområdena har hittills hjälpt respektive verksamhet att utvecklas. En vidareutvecklad ledningssamverkan ska leda till fortlöpande utveckling av både angränsande affärer och helt nya verksamheter.

Strategi

  • Inriktningen ska vara på flyttbara modulbyggnader med högsta möjliga prefabriceringsgrad
  • Förbättrad produktimage genom utveckling och design
  • Öka kundernas medvetenhet om konceptens fördelar
  • Organisk tillväxt inom uthyrning
  • Genom förvärv underlätta etablering på nya marknader och breddning av verksamheten
  • Utnyttja kompetensen inom koncernens olika enheter genom medveten ledningssamverkan för utveckling av befintliga och nya verksamheter 

Affärsidé

Nordic Modular ska utveckla, tillverka, sälja och hyra ut flyttbara byggnader åt professionella kunder i Norden.

Vision

Nordic Modular ska som marknadsledare utveckla den nordiska modulmarknaden så att flyttbara byggnader ses som ett naturligt alternativ och komplement till traditionell lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

Gå till toppen av sidan