Verksamhet

Företaget är en ledande aktör i Norden inom produktion, försäljning och uthyrning av lokaler i modulbyggnader.

Nordic Modular - Flyttbara byggnader åt professionella kunder

Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Temporent, Flexator och Nordic Modular Leasing. Sverige är huvudmarknaden, men viss verksamhet bedrivs även i Norge, Danmark och Finland.

Temporent hyr ut temporära moduluppställningar med främsta inriktning på kontor, skola och förskola. Modul­systemen är sofistikerade och erbjuder kunderna fördelar framför konkurrerande produkter på marknaden.

Flexator tillverkar och säljer allt från permanenta yrkes­byggnader av avancerad karaktär till enklare bodar för bygg­platser. Fokus är på egenutvecklade flyttbara byggnader med kostnadsfördelar för kunderna, så kallade kataloghus.

Nordic Modular Leasing erbjuder Flexators svenska kunder möjlighet att under vissa premisser långtidshyra flyttbara byggnader. Byggnader på leasingavtal som kunder säger upp hyrs ut på nytt eller säljs begagnade till nya kunder. Kunderna utgörs främst av kommuner. Genom dotterbolaget Hagtornet Modul AB och intressebolaget Ungabostäder Haninge AB bedrivs uthyrning av tillfälliga bostäder i smålägenheter.

Certifierad ISO 9001 och ISO 14001

Gå till toppen av sidan