Nordic Modular Leasing

Nordic Modular Leasing erbjuder leasing som alternativ till köp för Flexators kunder. Kunderna erbjuds ofta möjlighet att köpa byggnaderna när leasingavtalen löper ut. Kunderna utgörs huvudsakligen av svenska kommuner.

Nordic Modular Leasing

Affärsmodell

Flexator marknadsför leasing som alternativ till köp. Vid affär köper Nordic Modular Leasing byggnaden av Flexator och hyr sedan ut den till kunden. Kunden betalar uppförandet över hyran, medan nedmonteringen debiteras separat. Hyran betalas årsvis i förskott. Avtalen skrivs vanligen för fem år, men många förlängs. Returnerade byggnader säljs i nyckelfärdigt skick alternativs hyrs ut till nya kunder med hjälp av Flexator och Temporent.

Affärsförutsättningar

Nordic Modular Leasing verkar idag huvudsakligen genom Flexators marknadsorganisation.

Inriktning:

  • Betalningssäkra kunder
  • Kundbehov som bedöms ha längre varaktighet än avtalstiden
  • Yrkesbyggnader som möter stabil efterfrågan över tiden
  • Fokus på lokaler för skola och förskola
  • Egen försäljning eller uthyrning av returnerade byggnader

Leasing

Nordic Modulars leasingverksamhet startade redan 1978 och de som prövar affärerna har god kunskap om hur marknaden fungerar. Byggnadstyper som bedöms möta en osäker efterfrågan i framtiden åsätts ett lågt restvärde. Andrahandsförsäljningen sker med hjälp av Temporents och Flexators organisationer samt annonsering på den egna webbplatsen modultorget.se.

Uthyrning av smålägenheter

Genom intressebolaget Ungabostäder Haninge AB bedrivs uthyrning av tillfälliga bostäder i smålägenheter.

Affärer och avtalsfrågor

Kim Viitanen

VD
Tel: +46 8 590 994 42

Ekonomi och admin. hyresavtal

Jonas Almström

Controller
Tel: +46 8 590 990 42

Utvecklingen under 2017

Investeringarna i nya leasingobjekt ökade till 64 mkr (27) som en följd av Flexators goda försäljning av kataloghus. Order tecknades också med ett sammanlagt investeringsvärde om 37 mkr för leverans och hyrstart under 2018.

Andelen i samriskbolaget Ungabostäder Haninge AB redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Beståndet av ungdomsbostäder var fullt uthyrt under året. Andelen av bolagets resultat efter skatt bidrog med 498 tkr (192) till inansiella poster.

Hyresintäkterna ökade till 54 mkr (47) och EBITDA steg till 52 mkr (44). Försäljningarna av begagnade hyresobjekt minskade och vinsten från sådana affärer minskade till 0 mkr (2).

Modultorget

Gå till toppen av sidan