Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden har i sin vägledning för K2 Årsredovisningar i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning beskrivit även hur leasingavtal ska redovisas.

K3 är det nya huvudregelverket för redovisning i Sverige och är obligatorisk att tillämpa sedan 2014. K3 ska tillämpas av alla större företag och koncerner, förutom sådana koncerner som tillämpar det internationella regelverket IFRS. Mindre företag kan dock välja det förenklade regelverket K2.

Enligt K3 ska leasetagaren i sin koncernredovisning redovisa alla finansiella leasingavtal som tillgång och skuld i balansräkningen. I juridisk person får dock finansiella leasingavtal redovisas som operationella. Enligt K2 ska leasingavtal alltid redovisas som operationella leasingavtal, oavsett innebörd och form.

Källa: bfn.se 2017-11-01

Gå till toppen av sidan