Organisation

Verksamheten drivs uteslutande i dotterbolagen Temporent, Flexator och Nordic Modular Leasing. Moderbolagets uppgift är samordning och utveckling av affärer utanför dotterbolagens befintliga verksamhetsfält.

Organisation

Strukturen är vald för att tydliggöra verksamhetens olika erbjudanden, affärsmodeller och inriktningar. För närvarande finns tre dotterbolag som ansvarar för varsitt verksamhetsområde.

Temporent

Temporent hyr ut temporära moduluppställningar med främsta inriktning på kontor, skola och förskola. Modulsystemen är sofistikerade och erbjuder kunderna fördelar framför konkurrerande produkter på marknaden. Temporent är verksamt i Norge, Danmark och Finland genom lokala dotterbolag.

Temporents organisation är fördelad på de sju olika kontoren och består uteslutande av tjänstemän. De gemensamma ledningsfunktionerna är fördelade på fyra av kontoren. Huvudkontoret är placerat i Upplands Väsby. Bygg- och förvaltningstjänster upphandlas från olika regionalt stationerade entreprenörer, varav flertalet arbetar återkommande för Temporent.

Flexator

Flexator tillverkar och säljer allt från permanenta yrkesbyggnader av avancerad karaktär till enklare bodar för byggplatser. Fokus är på egenutvecklade flyttbara byggnader med kostnadsfördelar för kunderna, så kallade kataloghus.

Merparten av Flexators medarbetare är yrkesarbetare och resten arbetsledare respektive tjänstemän vid de tre olika fabrikerna och försäljningskontoret i Upplands Väsby. Huvudkontoret är placerat i anslutning till fabriken i Anneberg, 15 kilometer norr om Nässjö.

Nordic Modular Leasing

Nordic Modular Leasing erbjuder Flexators svenska kunder möjlighet att under vissa premisser långtidshyra flyttbara byggnader. Byggnader på leasingavtal som kunder säger upp hyrs ut på nytt eller säljs begagnade till nya kunder. Uthyrning av bostäder i tillfälliga moduluppställningar bedrivs i dotterbolaget Hagtornet Modul AB.

Nordic Modular Leasing har inga anställda. Verksamheten administreras av medarbetare i andra enheter inom koncernen.

Ledning och moderbolag

Ledningen svarar för frågor inom finans, samordning av dotterbolagens verksamheter, strategi och affärsutveckling. Den operativa samordningen begränsas till områden där den ger uppenbara fördelar.

Gå till toppen av sidan