Webbpolicy

Välkommen till www.nordicmodular.com

Nordic Modular Group AB uppskattar ditt intresse för vårt företag och ditt besök på vår webbplats. Vänligen läs denna Webbpolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Vi vill att du ska känna att vi respekterar din integritet, vilken du kan läsa mer om i vår policy för integritetsskydd.
Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till denna Webbpolicy.

Allmänt om Webbpolicyn

Webbpolicyn förklarar hur informationen på www.nordicmodular.com får användas för att inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I stycket "Nordic Modular Group AB policy för integritetsskydd" förklaras hur dina personliga uppgifter hanteras, dvs. information som kan identifiera dig som användare.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Nordic Modular Group AB arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Nordic Modular Group AB inte kan garantera och inte kan ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Nordic Modular Group AB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.
Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Nordic Modular Group AB.

Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Nordic Modular Group AB. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats.

Nordic Modular Group AB policy för integritetsskydd

Nordic Modular Group AB månar om din integritet och ansvarar för att följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar.

Med behandling av personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t. ex. insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

Vad omfattar policyn

 • Policyn handlar om hur Nordic Modular Group AB hanterar den personliga information som Nordic Modular Group AB mottar och samlar in genom webbplatsen www.nordicmodular.com. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.
 • Policyn behandlar inte andra företag som Nordic Modular Group AB inte äger eller kontrollerar, eller andra som inte är anställda av Nordic Modular Group AB.
 • Nordic Modular Group AB tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Nordic Modular Group AB gör med informationen

 • Nordic Modular Group AB samlar personlig information såsom namn, e-postadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren.
 • Nordic Modular Group AB mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. 
 • Nordic Modular Group AB använder informationen för att svara på dina förfrågningar avseende produkter och tjänster, för att förbättra webbplatsens innehåll och våra tjänster samt för att ta fram anonymiserad användarstatistik och analysera sökbeteende.
 • Nordic Modular Group AB använder även personuppgifter för direktmarknadsföring i enlighet med lag och praxis på marknaden.
 • Nordic Modular Group AB säljer, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till någon utomstående part. Vi delar endast personuppgifterna med Nordic Modular Groups koncernbolag, med betrodda samarbetspartners som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, samt när det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. När så sker är det Nordic Modular Group ABs ansvar att säkerställa att personuppgifterna skyddas.
 • Nordic Modular Group AB vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.
 • Nordic Modular Group AB raderar insamlade personuppgifter när ändamålet med behandlingen har fullgjorts.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies, 
 • vad dessa cookies används till och 
 • hur cookies kan undvikas.

Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator (eller på motsvarande enhet, som din surfplatta eller mobil). Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen, s.k. permanenta cookies, sparar en fil på din dator under en längre tid, tills besökaren själv eller servern som sänt dem, raderar dem och den finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies på den här webbplatsen

På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Bland annat används Google Analytics, som är en permanent cookie, för att registrera webbplatsens besöksstatistik, mäta och analysera besöksmönster och förbättra webbplatsens funktionalitet. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Om du inte vill tillåta cookies kan du stänga av dessa via din webbläsares säkerhetsinställningar (sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna). Detta kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på webbplatsen.

Nordic Modular Group ABs webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, t. ex Youtube. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda cookies på Nordic Modular Group ABs webbplats. Nordic Modular Group AB har ingen åtkomst till och kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplats för ytterligare information.

Prenumerationsvillkor

Om en användare av webbplatsen vill prenumerera på information om Nordic Modular Group AB, såsom pressmeddelanden och finansiella rapporter, frågar vi efter en e-postadress. Denna information används bara för att vi ska kunna skicka begärd information. Användare kan när som helst påbörja eller avsluta en prenumeration.

Din rätt till registerutdrag och rättelse samt kontaktuppgifter till Nordic Modular Group AB

Nordic Modular Group AB ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker inom Nordic Modular Group koncernen. Om du har frågor rörande denna policy ska du kontakta Nordic Modular Group AB med de kontaktuppgifter som framgår nedan.

Om du vill ha information om Nordic Modular Group ABs behandling av dina personuppgifter har du rätt att begära registerutdrag. Begäran ska vara skriftlig, innehålla ditt namn och personnummer, vara undertecknad och ställas till adressen som framgår nedan. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter raderade eller rättade.

Uppdatering av Webbpolicy

Nordic Modular Group AB kan när som helst revidera denna Webbpolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbpolicy är du välkommen att kontakta oss:

Nordic Modular Group AB
Box 914
194 29  Upplands Väsby
info@nordicmodular.com

Gå till toppen av sidan