Ledning

  • Per Johansson (f 1959)
  • VD och koncernchef
   I koncernen sedan 1995, på nuvarande position sedan 2005.
   Tidigare erfarenhet:
   VD Spokesman AB, VD i Temporent, VD Skanska Modul AB.
   Utbildad på väg- och vattenbyggnadslinjen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
  • Kim Viitanen (f 1966)
  • Finanschef
   VD i Nordic Modular Leasing AB
   I koncernen sedan 1996, på nuvarande position sedan 2006.
   Tidigare erfarenhet: Ekonomichef i Temporent AB, Skanska Modul AB och Skanska Maskin AB.
   Ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Vasa i Finland.
  • Ola Adolfsson (f 1969)
  • VD i Flexator AB
   I koncernen sedan 1999, på nuvarande position sedan 2006.
   Tidigare erfarenhet: Platschef på NCC, redovisningsekonom på Lundbergs, chef i Gullringenfabriken, i Flexator, Myresjöhus och Skanska.
   Byggnadsingenjör samt civilekonom utbildad på Linköpings universitet och Gävle-Sandviken Högskola.
  • Claus Weppler (f 1958)
  • Marknadschef i Temporent AB
   Anställd sedan 2008
   Tidigare erfarenhet: VD Consite A/S, Sales & Marketing Director i Fazer Danmark, National Key Account Manager samt Säljchef KiMs A/S.
   Utbildad i försäljning och marknadsföring på Niels Brock i Köpenhamn samt på Emdrupborg Stats Seminarium i Köpenhamn i Danmark.
  • Erik Gutenwik (f 1961)
  • VD i Temporent AB
   Anställd sedan 2010
   Tidigare erfarenhet: VD Skanska Stomsystem AB, VD Skanska Maskin AB, Deputy Area Manager Africa i Skanska International Civil Engineering AB, VD Skanska Raise Boring AB.
   Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt Executive Master's Programme in Project Management, Linköpings universitet.
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016