Revisorer

Vid årsstämman 2016 omvaldes Ernst & Young AB som revisor, med Stefan Andersson-Berglund som huvudansvarig. Arvode utgår enligt godkänd räkning. Under 2016 uppgick revisionsarvodet i koncernen till 0,8 mkr (0,7).

Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016