Styrelse

  • Mats Wäppling (f 1956)
  • Ordförande
   Invald i styrelsen 2015
   Tidigare erfarenhet: Ordförande Vasakronan samt styrelseledamot i Pandox och Besqab, ledande befattningar inom Sweco, Skanska och NCC.
   Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
  • Per Johansson (f 1959)
  • Ledamot, VD och koncernchef
   Invald i styrelsen 2011
   I koncernen sedan 1995, på nuvarande position sedan 2005.
   Tidigare erfarenhet: VD Spokesman AB, VD i Temporent, VD Skanska Modul AB.
   Utbildad på väg- och vattenbyggnadslinjen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
  • Lars Holmgren (f 1952)
  • Ledamot
   Invald i styrelsen 2015
   Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar inom Lantbrukarnas riksförbund och Föreningsbanken.
   Kemiekonom från högskolan i Karlstad.
  • Henrik Jonsson (f 1972)
  • Ledamot
   VD Nalka Invest AB
   Invald i styrelsen 2015
   Tidigare erfarenhet: VD Catella Investments.
   Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
  • Stefan Stjern (f 1962)
  • Ledamot
   Arbetstagarrepresentant för Unionen
   Invald i styrelsen 2006
   Projektör, anställd på Flexator sedan 1984.
  • Sune Svensson (f 1955)
  • Ledamot
   Arbetstagarrepresentant för GS-facket
   Invald i styrelsen 2015
   Träindustriarbetare, anställd på Flexator sedan 2013.
  • Martin Lagerblad (f 1982)
  • Suppleant
   Investment Manager hos Nalka Invest AB
   Invald i styrelsen 2015
   Tidigare erfarenhet: Management-konsult hos Bain & Company
   Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
  • Tommy Nordlander (f 1967)
  • Suppleant
   Arbetstagarrepresentant för GS-facket
   Invald i styrelsen 2011
   Träindustriarbetare, anställd på Flexator sedan 1998.
  • Charlotte Viitanen (f 1969)
  • Suppleant
   Arbetstagarrepresentant för Unionen
   Invald i styrelsen 2007
   Produktionschef i Temporent AB
   Tidigare erfarenhet: Logistikchef Cramo Instant AB. Gymnasieingenjör med utbildning inom ekonomi och juridik vid Lunds universitet.
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016