Bolaget i korthet

Nordic Modular bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader åt professionella kunder i Norden.

Nordic Modulars vision är att som marknadsledare utveckla den nordiska modulmarknaden så att flyttbara byggnader ses som ett naturligt alternativ och komplement till traditionell lokalförsörjning och fastighetsutveckling.

Flyttbara modulbyggnader är ett attraktivt alternativ för de kunder som vill utöka sina lokaler med ett minimum av störning i sin befintliga verksamhet. Byggtiden är mycket kort, eftersom modulerna färdigställs på fabrik före transport till byggplatsen.

Marknaden är uppdelad i olika delmarknader beroende på upplåtelseform, användningsområde och geografi. Nordic Modular verkar inom flera av dessa delmarknader genom dotterbolagen Temporent, Flexator och Nordic Modular Leasing. Med fokus på yrkesbyggnader är kommuner och storföretag de vanligaste kundkategorierna. De största användningsområdena är skola, förskola och kontor, men även vårdbyggnader och olika särskilda boendeformer förekommer.

Kunder med långvariga behov köper ofta sin byggnad. I de fallen konkurrerar Flexator med traditionella byggmästare om en totalentreprenad och modultekniken betraktas bara som en alternativ byggmetod. Kunden vinner på att en modulbyggnad går att flytta i händelse av framtida behovsförändringar. Flexator producerar och säljer även byggbodar till uthyrningsföretag och de moduler som Temporent använder i sin uthyrningsverksamhet.

Om behovet är mindre varaktigt är det mer fördelaktigt för kunden att hyra byggnaden. Beroende på förutsättningarna kan antingen Temporents eller Nordic Modular Leasings koncept komma ifråga i dessa fall.

Temporent hyr ut så kallade moduluppställningar på hyrestider upp till tre år. Moduluppställningen består av standardiserade moduler som kan ställas samman i olika konstellationer och på så sätt skapa huskroppar som kan växa och krympa med kundens behov.

Om kunden ställer krav på en mer unikt anpassad lösning eller om den planerade brukstiden är längre kommer ofta Nordic Modular Leasings koncept med operationell leasing ifråga. Leasingavtalen skrivs vanligen på 5–10 års hyrestider.

Nordic Modulars starka marknadspositioner baseras på stort intresse för kundernas behovssituation och gedigen kunskap hos medarbetarna. Flexator startade 1956, leasingverksamheten 1978 och Temporent 1995.

Modulbyggnader med hög standard

Historiskt har modulbyggnader använts som enkla baracker eller som boduppställningar på byggplatser, men möjligheterna är mycket större. Modulbyggnader ska inte förknippas med ”baracker” som innebär enkla byggnader. Metoden att bygga med moduler avgör inte den färdiga byggnadens standardnivå. Metoden innebär bara en högre effektivitet så att byggkostnaden blir lägre.

Standardnivån avgörs istället av utformningen. För en lekman är det omöjligt att skilja Flexators förskolor, skolor, kontor och äldreboenden från platsbyggda hus. Skillnaden syns mer i det lägre priset, som förutsätter att man följer Flexators produktstandard.

Även Temporents uthyrningsmoduler har en funktionalitet och komfort som är fullt jämförbar med ”traditionellt” platsbyggda hus. Skillnaderna mot vanliga hus ligger i att varje enskild modul måste vara kompatibel med alla andra så att den kan användas fritt i olika konstellationer över tiden.

Fokus på expansion i Temporent och på Flexators kataloghus

Temporents uthyrningsmarknad i Sverige har vuxit under flera decennier och inget tyder ännu på att tillväxttrenden kommer att brytas. I grannländerna är marknaden ännu i det närmaste outvecklad, vilket erbjuder oss möjligheter att växa ytterligare. Merparten av Nordic Modulars intjäning och kassaflöde kommer från Temporent och möjligheterna är fortsatt goda att växa med ökad penetration i befintliga och på nya områden.

Flexator har under senare år utvecklat ett produktprogram som beskrivs i en huskatalog för yrkesbyggnader. Kataloghusen har utformats för att utnyttja modulteknikens kostnadsfördelar utan att ge avkall på byggnadens kvalitet och standard. Kostnadsfördelen om uppemot en tredjedel av byggkostnaden ger sådana besparingsmöjligheter att många projekt som annars inte kan realiseras på kommersiella grunder blir fullt realistiska.

Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016