Underskrifter

Stockholm
den 2 maj 2017


Mats Wäppling
Ordförande


Lars Holmgren
Ledamot


Henrik Jonsson
LedamotPer Johansson
Verkställande direktör
Stefan Stjern
Arbetstagarrepresentant

Sune Svensson
Arbetstagarrepresentant


Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 maj 2017
Ernst & Young AB
Stefan Andersson-Berglund
Auktoriserad revisor
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016