Rapport över förändringar i eget kapital


Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Totalt eget kapital
ModerbolagetIngående eget kapital 2015-01-01 2 070 20 275 99 954 122 299
Årets resultat

102 848 102 848
Årets övriga totalresultat

Årets totalresultat

102 848 102 848
Utgående eget kapital 2015-12-31 2 070 20 275 202 802 225 147
Ingående eget kapital 2016-01-01 2 070 20 275 202 802 225 147
Årets resultat

8 154 8 154
Årets övriga totalresultat

Årets totalresultat

8 154 8 154
Utgående eget kapital 2016-12-31 2 070 20 275 210 956 233 301
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016