Rapport över totalresultat

Belopp i Tkr Not 2016 2015
Årets resultat
8,154 102,848
Årets övriga totalresultat
Årets totalresultat
8,154 102,848
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016