Medarbetare

I Nordic Modular arbetar vi målmedvetet för att skapa en miljö som stimulerar medarbetarnas arbetsglädje och motivation.

I en årlig medarbetarundersökning tar vi temperaturen på företaget för att få ett styrverktyg att jobba efter.

Trivsel och utveckling på arbetsplatsen är viktigt för såväl motivation som resultat. Nordic Modular uppmuntrar till fysisk aktivitet på och utanför arbetet. Medarbetarna erbjuds friskvårdsbidrag, regelbundna hälsokontroller och frukt på arbetsplatsen.

Nordic Modular känner ett stort ansvar inför ledar- och medarbetarutveckling. I de årliga medarbetarsamtalen lägger vi grunden för medarbetares utveckling. Under året sker löpande kompetensutveckling och coachning.

Nordic Modular verkar i en mansdominerad bransch, men vi eftersträvar själva en utjämnad köns- och åldersfördelning.

Samtliga anställda inom Nordic Modular omfattas av kollektivavtal. Nordic Modular uppmuntrar föräldraledighet för båda könen. Utöver föräldraförsäkring betalar Nordic Modular extra föräldralön under upp till sex månader.

Inom Nordic Modular gör vi ingen skillnad på medarbetare på grund av kön, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller ålder. Inom Nordic Modular tas allas ord på allvar. Våra värderingar präglas av lyhördhet, nytänkande och flexibilitet.

Samtliga tillsvidareanställda i de svenska bolagen, exklusive vissa ledande befattningshavare, omfattas av ett vinstandelssystem där avsättningen per anställd maximalt kan bli ett halvt prisbasbelopp per år.

Arbetsglädje

Medarbetarundersökningen för 2016 ger en beskrivning av medarbetarnas arbetsglädje och lojalitet och presenteras som ett index över arbetsglädje. Nordic Modular uppnådde 2016 ett arbetsglädjeindex på 62, vilket var en liten minskning och är strax under genomsnittet för svenskt näringsliv (65), och är oförändrat mot föregående år. Siffrorna sporrar oss att jobba vidare med att Nordic Modular ska erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig nöjda och motiverade.

Åldersfördelning koncern

Åldersfördelning Flexator

Åldersfördelning Temporent

Befattningar

Anställningstid
Nordic Modular Group logotyp

Årsredovisning 2016