Hem

På nytt visade vår affärsmodell styrka och Nordic Modular Group gjorde sitt bästa resultat hittills.

Per Johansson
VD Nordic Modular Group AB

 

VD-kommentar

Finansiella nyckeltal

Avkastning på eget kapital, %

45

Avkastning på sysselsatt kapital, %​​​​

26

Soliditet, % 

29

Räntebärande nettoskuld, Mkr

446

Läs om året i korthet