Bolaget i korthet

Gruppen bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader åt professionella kunder i Norden.

Nordic Modular - Flyttbara byggnader åt professionella kunder

Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Temporent, Flexator och Nordic Modular Leasing.

  • Flexator tillverkar och säljer allt från permanenta yrkesbyggnader av avancerad karaktär till enklare bodar för byggplatser.
     
  • Temporent hyr ut temporära moduluppställningar med främsta inriktning på kontor, skola och förskola.
     
  • Nordic Modular Leasing erbjuder Flexators svenska kunder möjlighet att under vissa premisser långtidshyra flyttbara byggnader. Verksamheten omfattar även dotterbolaget Hagtornets uthyrning av småbostäder.

Modulbyggnader är långt ifrån ”baracker”

Historiskt har modulbyggnader använts som enkla baracker eller som boduppställningar på byggplatser, men möjligheterna är mycket större. Modulbyggnader ska inte förknippas med ”baracker” som innebär enkla byggnader. Metoden att bygga med moduler avgör inte den färdiga byggnadens standardnivå. Metoden innebär bara en högre effektivitet så att byggkostnaden blir lägre.

Standardnivån avgörs istället av utformningen. För en lekman är det omöjligt att skilja Flexators förskolor, skolor, kontor och äldreboenden från platsbyggda hus. Skillnaden ligger i det lägre priset, som förutsätter att man följer Flexators produktstandard.

Även Temporents uthyrningsmoduler har en funktionalitet och komfort som är fullt jämförbar med ”traditionellt” platsbyggda hus. Skillnaderna mot vanliga hus ligger i att varje enskild modul måste vara kompatibel med alla andra så att den kan användas fritt i olika konstellationer över tiden.

Flexibel och ekonomisk lokallösning

Flyttbara modulbyggnader är ett attraktivt alternativ för de kunder som vill utöka sina lokaler med ett minimum av störning i sin befintliga verksamhet.

  • Byggtiden är mycket kort, eftersom modulerna färdigställs på fabrik före de anländer till byggplatsen.
  • En köpares kalkylrisk för att kostnaden ska överskridas är också avsevärt mindre jämfört med en traditionell byggnadsentreprenad.
  • Även risken för kvalitetsfel begränsas. Det beror på att processen sker under mer kontrollerade former inomhus i fabriksmiljö än utomhus i väder och vind. I fabriken är det alltid 18ºC och molnfritt.

Hyreskunder erbjuds möjligheter att mycket snabbt utöka sina lokalytor i takt med att verksamheten expanderar, utan att binda kapital i byggnader. När behovet sedan minskar kan hyreskunden reducera sina ytor successivt. Att moduluppställningarna kan uppföras på kundens mark i direkt anslutning till befintlig verksamhet ger också kunden samordningsfördelar.

För närvarande står den publika sektorn för omkring tre fjärdedelar av omsättningen och den kommersiella för resten.

Gedigen kunskap

Nordic Modulars starka marknadspositioner baseras på stort intresse för kundernas behovssituation och gedigen kunskap hos medarbetarna. Flexator startade 1956. Leasingverksamheten startade 1978 och Temporent 1995. Ambitionen är att leda utvecklingen av en nordisk marknad för flyttbara modulbyggnader.

Dotterbolagens webbplatser

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Gå till toppen av sidan