Bolagsstyrning

Verksamheten drivs uteslutande i dotterbolagen. Moderbolagets uppgift är samordning och utveckling av affärer utanför dotter­bolagens befintliga verksamhetsfält. Strukturen är vald för att tydliggöra verksamhetens olika erbjudanden, affärsmodeller och inrikt­ningar. För närvarande finns tre dotterbolag som ansvarar för varsitt verksamhetsområde: Temporent, Flexator och Nordic Modular Leasing.

Nordic Modular - Flyttbara byggnader åt professionella kunder

Skriftliga VD-instruktioner reglerar verkställande direktörers ansvar och befogenheter gentemot styrelser. På koncernnivå utövas kontroll och styrning främst med hjälp av finansiella rapportsystem och genom styrelsearbete i dotterbolagen. På dotterbolagsnivå utövas ledningens kontroll och styrning bland annat med hjälp av certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö samt skriftliga attest- och beslutsordningar.

Gå till toppen av sidan