Revisorer

Vid årsstämman 2017 omvaldes Ernst & Young AB som revisor, med Stefan Andersson-Berglund som huvudansvarig. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Gå till toppen av sidan