Historik

1956

Annebergsfabriken inom Flexator grundas under namnet Oresjös Fabriker AB. Samma år startade dåvarande Skånska Cementgjuteriet Eslövsfabriken, som en betongelementfabrik för sin småhustillverkning.

1967

Gråbofabriken inom Flexator byggs som en fältfabrik för Skanskas småhusavdelning i Göteborg.

1980

Oresjö Sektionshus AB och SektionsByggarna Oresjö AB såldes till Skanska (dåvarande Skånska Cementgjuteriet). Leasingverksamheten som startade i liten skala några år tidigare byggs upp successivt.

1987

Namnet Flexator lanseras för marknadsföringen av flyttbara byggnader.

1989

SektionsByggarna bildar en dotterkoncern inom Skanska i och med övertagandet av Gråbo-fabriken, i form av Gråbo Bygg AB.

1990

SektionsByggarna växer med övertagandet av Eslövsfabriken i form av Skanska Komponent AB (namnändras därefter till Komponex AB) i Eslöv. Dessutom avskiljs tillverkningen i SektionsByggarna och läggs i det nybildade dotterbolaget Flexator AB. Kvar i moderbolaget blir bara leasingverksamheten.

1995

SektionsByggarna övertar Skanska Trading, som handlar med moduler och begagnade entreprenadmaskiner. Den senare verksamheten säljs till grundaren och drivs därefter vidare under namnet Saxtorp Trading. Skanska Trading namnändras till Temporent AB och bolaget blir hemvist för en ny verksamhet med inriktning på ren moduluthyrning på kortvariga hyresavtal.

2000

Moderbolaget SektionsByggarna namnändras till Skanska Modul AB.

2001

Flexator får ansvar för utveckling och anpassning av det befintliga BoKlok-konceptet för att byggas med husmoduler. Samma år köper Flexator Gullringshus fabriksfastighet i Gullringen och påbörjar uppbyggnaden av en produktionsanläggning för tillverkning av BoKlok.

2002

BoKlok-fabriken i Gullringen säljs till Myresjöhus, som senare säljer den till Skanska Sverige.

2005

3i med fonder bildar Nordic Modular Group AB, som förvärvar Skanska Modul-gruppen från Skanska vid årsslutet.

2007

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar Nordic Modular-koncernen från 3i. I samband med förvärvet övertar Nordic Modular Group AB Kungsledens dotterbolag Flexihus Rent i Sverige AB. Temporent förvärvar Hyrabs moduluthyrning genom Liacon AB, med säte i Borås. Flexator startar upp den vilande fabriken i Eslöv. Eslövsfabriken producerar moduler och tillbehör till Temporent.

2010

Nordic Modular Leasing övertar Hagtornet Modul AB från Kungsleden. Hagtornet bedriver uthyrning av modulbyggda studentbostäder.

2015

Inter IKEA Investments (senare namnändrat till Nalka Invest) förvärvar Nordic Modular Group via dotterbolag.

2018

Cramo group förvärvar Nordic Modular group.

Gå till toppen av sidan